Fogra PSD Baskı Sertifikasyonu

Ana Sayfa / Hakkımızda / Fogra PSD Baskı Sertifikasyonu
Fogra Grafik Teknolojileri Araştırma Birliği, (Fogra Graphic Technology Research Association) dijital baskı merkezlerinin baskı kalitelerini Uluslararası Standartlar Teşkilatı'nın (ISO) standartlarında belirtilmiş düzeye çıkartabilmeleri ve bunu dış dünyaya kanıtlayabilmeleri için PSD sertifikasyon hizmetini sunmaktadır.

PSD Nedir?

Dijital baskı merkezlerinin baskı süreci standardı (The ProcessStandard Digital, PSD), ISO 15311-2 nolu baskı standardını baz alarak, tabaka dijital ofset baskı makinelerinde baskı üretiminin, baskı öncesi unsurlarıda kapsayacak şekilde standardizasyonununu sağlayan bir prosedürün tanımıdır. PSD, Almanya Baskı ve Medya Federasyonları, FOGRA ve UGRA işbirliği neticesinde ortaya çıkmış ve uluslararası baskı endüstrisinde geçerlilik kazanmıştır. PSD, modern üretim teknikleri kullanılarak basılan işler için ISO 15311-2 baskı standardı ile uyumlu hedefler tanımlar. Dijital basımevinin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi beklenmektedir. Bu amaçla, spectral ve dansitometrik ölçüm cihazları ve özel tasarlanmış test unsurları (renk skalaları, görsel yardımcılar vs.) kullanılarak baskı öncesi ve baskı süreçlerinin optimizasyonunu, kontrolünü ve denetlenmesini sağlayan metodlar belirtilmiştir. Bu sayede nihai baskının, uluslararası baskı endüstrisinde kabul görmüş bir kalitede, öngörülebilen, ölçülebilen bir şekilde basılabilmesi sağlanabilecektir. Bu amaca ulaşan dijital basımevleri PSD sertifikasyonu almaya hak kazanmaktadır. Baskı endüstrisinde üretim; tasarım, baskı öncesi hazırlık ve baskı gibi çeşitli safhalardan oluşmaktadır. Tasarım dosyaları nadiren oluşturulduğu yerde basılmaktadır. Son kullanıcılar genellikle tasarım ve baskı işlerini değişik firmalara vermektedir. Böyle bir üretim sürecinde standartların kullanılması daha da önem kazanmaktadır. Zaten bu amaçla ISO 15311-2 baskı standardı belirlenmiş ve sürekli geliştirilmektedir. Standartlar sayesinde kalite herkes tarafından ölçülebilir, doğrulanabilir ve kanıtlanabilir hale gelmektedir.